top of page

Dźwiękowy System ostrzegawczy
                                DSO

dso3 (1).jpg

Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO pozwala na alarmowanie pożarowe (jest zintegrowany z systemem sygnalizacji pożaru) a także na nadawanie komunikatów głosowych, reklamowych lub służyć do odtwarzania muzyki na obiektach o znacznej powierzchni. System ten wspomaga ewakuację aby zmniejszyć straty w ludziach w przypadku pożaru, katastrofy lub innego zagrożenia. Norma dotycząca dźwiękowych systemów ostrzegawczych nosi oznaczenie PN-EN 60849 a także PN-EN 50849.

DSO umożliwia pełną konfigurację i integrację z innymi instalacjami bezpieczeństwa. W sytuacji zagrożenia uruchamia on wcześniej nagrane komunikaty słowne. System DSO jest najczęściej połączony z systemem sygnalizacji pożaru dlatego typ komunikatu jest dostosowany do rodzaju zdarzenia. Alarm I stopnia może być tylko łagodnym ostrzeżeniem dla obsługi obiektu. Z kolei alarm II stopnia (właściwy) może informować o sposobie ewakuacji z obiektu. Komunikaty nadawane z głośników DSO posiadają odpowiednią zrozumiałość mowy. Są zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający funkcjonowanie w warunkach pożaru (niepalne kable, stalowe uchwyty, certyfikowane elementy, zasilanie awaryjne).

Projekt systemu DSO powinien być wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie kwalifikacje a także powinien być zatwierdzony przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń pożarowych. Firma NASZE-SYSTEMY wykonuje i serwisuje instalacje teletechniczne (niskoprądowe) na terenie całej Polski.

 

Nasz zasięg działania obejmuje przede wszystkim województwa: wielkopolskie, dolnośląskie, lubuskie, mazowieckie, śląskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, opolskie, świętokrzyskie.

SERWIS 24h - 603-567-756

bottom of page