top of page

Jak to działa?

Folowoltaika produkuje energię elektryczną przez cały rok. Nadwyżki energii wyprodukowanej latem magazynujemy w sieci operatora, dzięki obowiązującemu w Polsce systemowi bilansowania wyprodukowaną energię elektryczną wykorzystujemy do ogrzewania domu zimą.

Leasing instalacji fotowoltaicznej jest  najpopularniejszą formą finansowania fotowoltaiki, która umożliwia korzystanie z jej dobrodziejstwa, bez konieczności angażowania własnego kapitału. Przez cały czas trwania umowy leasingowej panele fotowoltaiczne pozostają własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe, wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. 

Uproszczona procedura

Najważniejszą zaletą leasingu jest uproszczona procedura. Firmy leasingowe wymagają minimum formalności. Najczęściej należy przedstawić podstawowe dokumenty ewidencyjne i finansowe firmy i nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Czas oczekiwania na decyzję jest bardzo krótki i często po już po 24 godzinach otrzymujemy decyzję.

Leasing instalacji fotowoltaicznej dla firm oraz rolników

  • Zysk w każdym miesiącu. Możemy zbudować instalację bez wykładania środków własnych. Raty leasingowe zastępują koszty nabycia sprzętu.

  • System fotowoltaiczny zakupiony w ramach leasingu sam na siebie zarabia, tj. miesięczna oszczędność z tytułu produkcji energii na własne potrzeby będzie częściowo pokrywać ratę leasingu.

  • Leasing pozwala przedsiębiorcy zmniejszyć obciążenia podatkowe. Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę zalicza się do kosztów uzyskania przychodu.

  • W przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. Kosztem uzyskania przychodu jest pełna kwota rat oraz cała opłata wstępna, raty leasingowe zmniejszają więc podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc i podatki leasingobiorcy.

  • Leasing instalacji PV pozwala rozłożyć podatek VAT na raty (podatek VAT jest finansowany przez leasingodawcę), a później doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych netto. Zakup instalacji PV ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego powoduje, że VAT musimy rozliczyć jednorazowo.

  • W przypadku leasingu finansowego, kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych (czyli podobnie jak w przypadku kredytu bankowego) oraz amortyzacji leasingowanej instalacji PV.

  • Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy, powodując zwiększenie płynności finansowej.

  • Leasing operacyjny pozwala uniknąć niepotrzebnej biurokracji. Co miesiąc firma otrzymuje jedynie fakturę do zaksięgowania i nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych, amortyzacji czy inwentaryzacji.

Pytania, bezpłatne audyty, wyceny:  nasze.systemy@gmail.com ,  tel. +48 603567756

Fotowoltaika na raty dla zwykłego Kowalskiego.

Czy chcieliby Państwo posiadać własną instalację fotowoltaiczną?
Teraz to możliwe, nawet z 0 wkładem własnym

 

Ruszamy z projektem montażu instalacji PV za gotówkę lub na raty! Instalacja może się odbyć nawet z 0 wkładem własnym, w zależności od posiadanej zdolności kredytowej.

 

Dlaczego fotowoltaika się opłaca?

Systematycznie drożejąca energia elektryczna sprawia że poszukujemy oszczędności. Skutecznie oszczędzamy właściwie tylko poprzez ograniczenie zużycia energii pobieranej z sieci. Własna instalacja PV to nie tylko niższe rachunki za prąd. Daje ona także niezależność w przypadku awarii sieci i zdarzeń losowych. Własna instalacja fotowoltaiczna to także możliwość odebrania energii w momencie gdy jej najbardziej potrzebujemy i przekazania jej nadmiaru do ogólnej sieci w czasie gdy jest nam zbędna. Niższe rachunki za prąd zapewnią nam zwrot kosztów inwestycji nawet po kilku latach użytkowania instalacji.

Od czego zacząć ?

Wystarczy skontaktować się z nami. Przyjeżdżamy do Państwa i oceniamy warunki techniczne. Badamy stopień nasłonecznienia w miejscu instalacji paneli PV. Jest to kluczowy warunek dla powodzenia inwestycji.

Ile to kosztuje ?

W oparciu o pożądaną moc instalacji fotowoltaicznej wykonujemy symulację kosztów. Mogą Państwo zdecydować się na finansowanie z środków własnych lub na raty. W tym drugim przypadku, poprzez specjalną aplikację sprawdzimy Państwa zdolność kredytową. Jeśli nie będzie żadnych przeszkód – będziemy mogli podpisać umowę na montaż instalacji fotowoltaicznej.

Ile to potrwa ?

Średnio montaż instalacji zajmuje nam nie więcej niż 2 dni robocze. Należy jednak pamiętać o konieczności wymiany licznika, jeżeli chcemy mieć możliwość przekazania własnej energii do sieci. Wymianę taką przeprowadza miejscowy zakład energetyczny po podpisaniu stosownej umowy.

SERWIS 24h - 603-567-756

bottom of page